Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 56
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37621297: Anton Kašaj - ML
34360590: Dušan Káčerik
37623842: Dušan Košťan
41785576: Dušan Kubík
34766839: Ervín Pavlusík
32240830: František Masaryk
10972714: Ing. Pavel Bárdy - OBACO
34592164: Ivan Káčerík
40524132: Ján Bízik
40522423: Ján Čelko ml.
33681023: Ján Drexler
34591095: Ján Franek
35435089: Ján Juríček
34590153: Ján Káčerík
41175867: Ján Kopták
34768564: Ján Kvašňovský
41631757: Ján Mičunda
34768394: Ján Minárik
37621394: Ján Zajac
34591532: Jaroslav Bella